Natuurlijk spelen
 • BIOTOOP TUINEN
  Website van BIOTOOP, Wouter van Santen legt natuurtuinen bij mensen thuis en natuurspeeltuinen bij kinderdagverblijven en scholen aan.
 • OASE
  Stichting Oase is vooral een netwerkorganisatie van ontwerpers en hoveniers die natuurvriendelijkheid nastreven,heemtuin beheerders en iedereen die meer ruimte wil scheppen voor natuur čn kinderen.
 • DE SPELERIJ
  De Spelerij is werkplaats, atelier en tentoonstellingsruimte van kunstenaar Jos Spanbroek. De speelobjecten in het park zijn kunstwerken.
 • SPEELDERNIS
  Een spannende speelplek in de wildernis van Rotterdam. Trek wel oude kleren en laarzen aan, want bij ons is het wel heel moeilijk om schoon te blijven!
 • SPEELMIJ
  SPEELMIJ heeft een manier bedacht om kinderen (en hun ouders) ertoe te verleiden de natuur in te trekken. Wij ontwerpen en maken avontuurlijke speellandschappen en speelbossen.
 • SPRINGZAAD
  Springzaad is een open netwerk van mensen die samen willen werken aan meer ruimte voor natuur én kinderen.
 • DE TWEE HEREN
  Ontwerp, realisatie en onderhoud van natuurspeelplaatsen en natuurlijke tuinen.


 • Vlechten
 • VvV – Vereniging van Vlechters
  Vereniging die vlechtersbelangen behartigd, kennis uitwisselt, vergaard en bewaard en veel organiseert op vlechtgebied.
 • De Vlechterij
  De Vlechterij is een bedrijf dat zich met allerlei vormen van vlechten met wilgenteen bezighoudt
 • Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
  Het Nationaal Vlechtmuseum toont vlechten in vele verschijningsvormen zoals meubilair, gebruiksvoorwerpen, kunstnijverheid, design, kleding, verpakkingen, architectuur, sieraden en mandwerk. Binnen dit brede gebied wordt niet alleen traditioneel vlechtwerk tentoonsteld maar in de wisselexposities is ook veel aandacht voor hedendaagse toepassingen en materialen.
 • De mythe
  Teen, tuun en vlechtwerk. Mandenmakerij, manden op maat, cursussen, gevlochten afscheidingen, experimenteel vlechtwerk en objecten.


  Labyrinten
 • Stichting Doolhof en Labyrint
  Informatie over doolhoven en labyrinten in heden en verleden
 • Selma Sevenhuijsen
  Het lopen van een labyrint is behulpzaam bij het zoeken naar je kernwaarden: datgene waar je echt voor gaat in het leven. Het kan op verrassende wijze leiden tot het aangaan van nieuwe verbindingen.
 • Willem Kuipers labyrinten
  Sinds 1999 loopt, bouwt en ontwerpt Willem labyrinten, bij voorkeur buiten in de natuur. Ze geven extra schoonheid en intimiteit aan de locatie.


  Afscheid
 • De Nieuwe Ooster
  Begraafplaats — Crematorium — Gedenkpark
 • Anderzijds Wikkelgoed, Uitvaarttextiel
  Waden en gewaden voor opbaren en cremeren. Ook waden voor jonge mensen en babymandjes.


  Kunstenaars
 • Carolien Euser († 2013)
  Carolien initieerde en produceerde kunstprojecten en werkte veel met fotografie, film en tekst. Ze realiseerde samen met Madelinde Hageman ‘de Herrekijker’, een multidisciplinair project waarbij middenbouwgroepen uit het basisonderwijs in de openbare ruimte gaan fotograferen, schrijven en tekenen.
 • Johan Sietzema
  De natuurlijke processen gebruiken als handlanger. Het bouwen met materialen uit die omgeving. Ingrepen, soms van tijdelijke aard, ontwikkelen zich onder invloed van de groeiende natuur of weersgesteldheid.
 • Ludy Feyen
  Als beeldend buiten kunstenaar is Ludy in weer en wind bezig beelden te vormen met wilgenhout. Geur, de spanning en de buigkracht van de wilg gebuikt ze om haar verhaal te vertellen.
 • Maurice van der Molen — Beeldend kunstenaar
  Uitgebreide webstek van beeldend kunstenaar Maurice van der Molen met fotografie, grafiek, schilderijen etc...


  Jan van Schaik op het web
 • ABK — Amsterdams Beeldhouwers Kollectief
  Het ABK is een vereniging van ruim 70 beeldend kunstenaars.
 • Rob Bohle
  Fotograaf van kunst, tevens webgalerie van diverse kunstenaars
 • C.I.A.O.W.
  Webstek van culturele instellingen en kunstenaars in Amsterdam Oost/Watergraafsmeer
 • de40eurogalerie
 • << TERUG NAAR WILGENMAN